Skip to content

HG-MEK er en heldig bedrift som kan holde på med det de liker og kan aller best – noe vi har gjort siden 1997. Vi er ikke knyttet til noen bestemt fabrikk men har blitt en betydelig underleverandør for mange av Ringerike og Hole kommunes bedrifter.