Skip to content

Snødybde måler

snomaalestenger

Dette er dybdemålere/sett av 4x1meter, 5x1m, 6×1 meter (som skrues i sammen) eller mer som brukes av NVE, kraftselskaper i hele landet som holder til i snørike områder.

Dette for å beregne hvor mye flom det blir når snøen smelter evt. måle fare for skred.

Alustengene er merket for hver 10cm og oppover 10, 20, 30, osv. Dette for å lese av dybden i snøen.