Skip to content

Hvem er vi?

  • by

HG-MEK er en heldig bedrift som kan holde på med det de liker og kan aller best – noe vi har gjort siden 1997. Vi er ikke knyttet til noen bestemt fabrikk men har blitt en betydelig underleverandør for mange av Ringerike og Hole kommunes bedrifter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.